Master rad / Milan Rešetar / Elektrotehnički fakultet
Kandidat Milan Rešetar, Spec.Sci, javno će braniti master rad pod nazivom: Diferencijalni kapacitivni senzor sa strujnim procesiranjem na bazi pretvaranja diferencijalne kapacitivnosti u digitalizovani vremenski interval, pred Komisijom u sastavu:           

  1. Prof. dr Zoran Mijanović, ETF Podgorica, predsjednik,
  2. Prof. dr Nikša Tadić, ETF Podgorica, mentor,
  3. Doc. dr Milena Erceg, ETF Podgorica, član.

Odbrana rada će se održati dana 21. 09. 2023. godine, sa početkom u 09.00 časova, u Svečanoj sali tehničkih fakulteta u Podgorici.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.