Doktorska disertacija/ Emir Muzurović/ Medicinski fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

Da se doktorska disertacija pod nazivom „Odgovor paratiroidnog hormona i kalcitonina nakon kalcijumske infuzije kod pacijenata sa primarnim hiperparatiroidizmom prije i poslije paratiroidektomije“, kandidata dr med Emira Muzurovića, studenta doktorskih studija Medicinskog fakulteta u Podgorici, kao i Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije, u sastavu:

  • dr Aneta Bošković, redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • dr Snežana Vujošević, redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • dr Milan Petakov, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  • dr Milica Martinović, redovna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore
  • dr Snežana Pantović, vanredna profesorica Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

stavlja na uvid javnosti.

Primjerak doktorske disertacije sa Izvještajem Komisije, se nalazi i može se pogledati u Univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci Medicinskog fakulteta. Eventualne primjedbe se dostavljaju Vijeću Medicinskog fakulteta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.