Master rad/Aleksandra Leković/Filozofski fakultet
UNIVERZITET CRNE GORE

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Aleksandra Leković javno će braniti master rad Prilagođenost fizičkog okruženja razvojnim potrebama djece na ranom uzrastu pred Komisijom u sastavu:

 

1.Prof. dr Biljana Maslovarić, Filozofski fakultet Nikšić, mentor

2.Prof. dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet Nikšić, član

3.Prof. dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet Nikšić, član

 

Javna odbrana obaviće se 16.11.2023. godine u 15:45 časova na Filozofskom fakultetu, u svečanoj sali.

 

 

Nikšić, 15.11. 2023. godineNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.