Elektrotehnički fakultet

Termin prvog kolokvijuma
Kolokvijum će se održati u četvrtak, 8. aprila, u sali 106.

Studenti počinju sa radom u 15 časova.

Studenti su dužni da na kolokvijumu sa sobom imaju zvaničan identifikacioni dokument (ličnu kartu ili indeks).

Broj posjeta : 288