Elektrotehnički fakultet

Termin ispita
Završni ispit održaće se u ponedjeljak, 25.01, sa početkom u 10 sati, sala 019. U terminu završnog ispita moguće je raditi popravni kolokvijum.

Broj posjeta : 82