Elektrotehnički fakultet, 09.11.2019

Termin prvog kolokvijumaPrvi kolokvijum iz predmeta Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže održaće se u srijedu, 13. novembra 2019. godine sa početkom u 10h, u računarskoj sali L2.

U cilju pripreme za kolokvijum, studenti su u obavezi da samostalno odrade posljednji zadatak iz materijala za računske vježbe (dokument "V4"), u kojem je potrebno primijeniti metod najbržeg spuštanja na snimljene podatke, odnosno, na zadati ulazni i željeni signal, u cilju određivanja optimalnih koeficijenata adaptivnog sistema iterativnim putem.

Broj posjeta : 171