Elektrotehnički fakultet, 11.02.2020

Obavještenje za studente koji predmet polažu po starom nastavnom planu i programuKonsultacije se mogu obavljati srijedom u 17:30h, u kabinetu predmetnog saradnika ili putem mail-a na milosb@ucg.ac.me

Provjere znanja (kolokvijumi, popravni kolokvijumi, ispit i popravni ispit) će se održati u terminima odgovarajućih provjera znanja iz predmeta Signali i sistemi. Stoga se mole studenti da prate obavještenja iz predmeta Signali i sistemi i da na vrijeme usklade ostale obaveze sa tim.

Provjere znanja će biti najavljene oko 7 dana unaprijed. Prvi kolokvijum je planiran šeste sedmice nastave, drugi kolokvijum između desete i dvanaeste, nakon čega je planiran popravni kolokvijum.

Budući da se kompletna nastava iz predmeta Digitalna obrada signala po novnom nastavnom planu i programu sada obavlja u zimskom semestru, počevši od studijske 2020/2021 godine, sve provjere znanja, za sve studente, održavaće se isključivo u zimskom semestru.

Broj posjeta : 195