Elektrotehnički fakultet, 04.03.2020

Obavještenje za studente koji predmet polažu po starom nastavnom planu - DOMAĆI ZADACIPočevši od studijske 2019/2020 godine, nastava iz predmeta Digitalna obrada signala realizuje se isključivo u zimskom semestru. Provjere znanja vezane za nastavni proces moguće je obavljati isključivo u toku nastavnog procesa. U takve provjere znanja spadaju i domaći zadaci i laboratorijske vježbe.

Poeni sa domaćih zadataka važe isključivo u toku tekuće studijske godine. Studenti koji iznova slušaju i polažu predmet, domaće zadatke moraju iznova predavati.

Na zahtjev studenata koji polažu po starom sistemu, a koji se nijesu na vrijeme informisali o organizaciji nastavnog procesa i provjera znanja, pa su propustili da predaju domaće zadatke u zimskom semestru, odlučili smo da studijske 2019/2020 godine izađemo u susret na ispod opisani način. U cilju ostvarivanja poena sa domaćih zadataka, polažu se sljedeći dodatni zadaci:

  • u sklopu prvog kolokvijuma, radi se zadatak iz skupa zadataka sa prvog i drugog domaćeg zadatka, i biće vrednovan sa 1.5 poena;
  • u sklopu drugog kolokvijuma, radi se zadatak iz skupa zadataka sa trećeg i četvrtog domaćeg zadatka, i biće vrednovan sa 1.5 poena;
  • na završnom ispitu, radi se zadatak iz skupa zadataka sa svih 5 domaćih zadataka, i biće vrednovan sa 2 poena.

Postavke domaćih zadataka mogu se naći u sklopu obavještenja iz ovog predmeta, sa datumima iz 2019. godine. Dakle, u cilju ostvarivanja poena studenti treba da pripreme zadatke koje će polagati u sklopu regularnih provjera znanja.

Studentima koji su domaće predavali regularno u zimskom semestru 2019. godine se daje mogućnost da biraju hoće li zadržati poene sa predatih domaćih, ili će poene ostvariti na gore opisan način. Opcije, međutim, nije dozvoljeno kombinovati.

Broj posjeta : 162