Elektrotehnički fakultet, 28.09.2020

Obavještenje za studente koji predmet polažu po starom nastavnom planu i programuKako je ranije već najavljeno, kompletna nastava, konsultacije i sve provjere znanja će za sve studente će biti organizovani u isključivo zimskom (tekućem) semestru. Nastava i provjere znanja neće biti organizovani u ljetnjem semestru.

Svi studenti su u obavezi da iznova rade domaće zadatke i poeni od ranijih godina ne mogu biti uzeti u obzir. Od ove studijske godine domaći zadaci će se najvjerovatnije vrednovati pomoću mini-testova preko nekog od sistema za e-učenje. Pitanja u vezi laboratorijskih vježbi uputiti saradniku Stefanu Vujoviću (stefanv@ucg.ac.me).

Broj posjeta : 126