Elektrotehnički fakultet, 29.10.2020

Računske vježbe 29.10.2020.Računske vježbe iz DOS-a će se, kao i predavanja, održati online, preko linka koji je do sada korišćen. Vježbama se može pristupiti i preko ETF-OL platforme.

Broj posjeta : 96