Elektrotehnički fakultet, 22.11.2017

Materijal potreban za cas 22.11.2017.Za pracenje nastave 22.11.2017. potrebno je istampati materijal ALU_prezentacija.pdf koji se nalazi u okviru dokumenata (Materijal za predavanja) objavljenih na sajtu za ovaj predmet (http://www.ucg.ac.me/objava/blog/7066/objava/8184-materijali-sa-predavanja).