Elektrotehnički fakultet, 05.12.2017

Materijal potreban za nastavu 6.12.2017.Za pracenje nastave 06.12.2017. potrebno je istampati materijal Materijal_za_nastavu_Naredbe_Format_Arhitektura.pdf koji se nalazi u okviru dokumenata (Materijal za predavanja) objavljenih na sajtu za ovaj predmet (http://www.ucg.ac.me/objava/blog/7066/objava/8184-materijali-sa-predavanja).