Elektrotehnički fakultet, 07.11.2017

КолоквијумПолагање колоквијума из Физике за студенте Етф-а, смјер Електроника, телекомуникације и рачунари, је 15. 11. 2017. г. са почетком у 10 часова, у амфитеатру 106. 

Студенти су обавезни да на увид дају неки од идентификационих докумената (индекс, личну карту, возачку дозволу или пасош). Забрањена је употреба мобилних телефона.