Elektrotehnički fakultet, 25.06.2017

Popravni završni ispitPopravni završni ispit će se održati u ponedjeljak, 2017-06-26 u sali L1.
Studenti sa neparnim brojem indeksa polažu od 17:00 do 17:20, a
studenti sa parnim brojem indeksa od 17:30 do 17:50.