Elektrotehnički fakultet, 25.06.2017

Termin popravnog ispitaPopravni završni ispit iz Operativnh sistema će se održati 26.06.2017. godine, u sali L1, u 12.00h.