Muzička akademija, 25.03.2020

Istorija umjetnosti II-obavještenje o načinu održavanja nastaveNastava iz Istorije umjetnosti II će se održavati preko Zoom platforme i Google classroom-a. Kodovi za pristup predmetu su studentima i studentkinjama proslijeđeni e-mailom. 

Broj posjeta : 73