Elektrotehnički fakultet, 04.07.2017

KONACNI REZULTATIPREGLED RADOVA - PETAK, 7. JUL U 10.00H

SVI STUDENTI KOJI SU POLAGALI ISPIT DUZNI SU DA PROVJERE SVOJE BODOVNO STANJE I DA UKAZU NA EVENTUALNE GRESKE. NAKON PREGLEDA RADOVA NECE BITI MOGUCE OTKLONITI BILO KOJU EVENTUALNU GRESKU.

Dokumenti