Elektrotehnički fakultet, 15.01.2020

Termin ispita iz Računarskog hardvera (16.01.2020.)Ispit iz Računarskog hardvera održaće se u četvratka, 16.01.2020., u sali 106, prema sljedećem rasporedu:

- studenti sa neparnim brojem indeksa u 18:00,

- studenti sa parnim brojem indeksa u 19:00.

Broj posjeta : 251