Elektrotehnički fakultet, 31.08.2020

Kolokvijum i ispit iz Računarskog hardvera (septembar 2020.)Kolokvijum iz Računarskoh hardvera održaće se u sali L1 u sljedećim terminima:

- srijeda, 09.09.20202., od 16:00 do 17:00,

- srijeda, 16.09.20202., od 18:00 do 19:00.

 

Ispit iz Računarskoh hardvera održaće se u sali L1 u sljedećim terminima:

- srijeda, 09.09.20202., od 17:00 do 18:00,

- srijeda, 16.09.20202., od 19:00 do 20:00.

 

Ako student radi samo kolokvijum, važiće poeni koje je dobio na laboratorijskim vježbama i ispitu u januarskom ispitnom roku školske 2019/2020 godine.

Ako student radi samo ispit, važiće poeni koje je dobio na laboratorijskim vježbama i kolokvijumu u zimskom semestru školske 2019/2020 godine.

Ako student radi kolokvijum i ispit, važiće poeni koje je dobio na laboratorijskim vježbama.

Broj posjeta : 287