Elektrotehnički fakultet

Rezultati nakon septembarskog ispitnog roka sa predlogom ocjena
U prilogu je data tabela sa rezultatima septembarskog ispitnog roka.

Dokumenti

Broj posjeta : 74