Elektrotehnički fakultet, 21.12.2017

Rezultati nakon drugog kolokvijumaU prilogu su rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta LabView-Tehnološki procesi.

Radovi se mogu pogledati u ponedeljak 25.12.2017. u kabinetu predmetnog nastavnika od 11 do 12 časova.

Studentima koji su ostvarili na predispitnim obavezama: ukupno 5 bodova  na praktičnom dijelu i preko 50% na oba teorijska dijela,  predložen je broj bodova na završnom ispit i na osnovu toga ocjena. Studenti koji nijesu zadovoljni predlogom ocjene mogu u terminima popravnog kolokvijuma( teorijskog i praktičnog dijela)  i završnog ispita nastaviti uobičajenu proceduru do formiraja predloga konačne ocjene.

Dokumenti