Elektrotehnički fakultet, 17.10.2020

Zadaci za samostalan rad i grupne online konsultacijePozivamo studente da urade zadatke iz priloga (fajl "ETF M1 Vektori, zadaci.pdf"), i da rješenja pošalju prema tehničkim uputstvima koja su u nastavku. Rješenja zadataka će biti komentarisana na grupnim online konsultacijama koje će se održati sljedeće nedjelje. Konsultacije će se održati u petak, 23. oktobra, a detalji o konsultacijama će biti objavljeni naknadno.
Ne morate rješavati sve zadatke. Podržavamo rad u grupama.
Molimo studente da strogo poštuju uputstva iz nastavka, kako bi se rad u trenutnim okolnostima odvijao na efikasan način.


Tehnička uputstva:

 • Zadatke rješavati na odvojenim papirima, jer će se predavati u odvojenim fajlovima.
 • Rješenja ispisivati čitko i pregledno.
 • Potpisati svako rješenje sa sljedećim informacijama: ime i prezime, broj indeksa, smjer. Ako je više studenata radilo na rješenju, neka se svi potpišu.
 • Rješenje svakog zadatka fotografisati i sačuvati u posebnom PDF fajlu. Jedan zadatak - jedan PDF fajl.
 • Obavezno koristiti skener ili neku od PDF Scanner aplikacija (npr. Microsoft Office Lens). Ovo je važno da bi se rješenja na konsultacijama dobro vidjela.
 • Prije slanja provjeriti da rješenje izgleda dobro i da su strane ispravno postavljene/rotirane.
 • Ime svakog fajla treba da bude u formatu:
  (redni broj zadatka) zadatak - (Ime i prezime studenta) (Broj indeksa)
  Npr:
  3. zadatak - Nikola Tesla 121/20
  4. zadatak - Marija Kiri 34/18, Pjer Kiri 55/16
 • Rješenja slati na email lazaro@ucg.ac.me
 • Rok za predaju zadataka je srijeda, 21. oktobar do kraja dana.
 • Rješenja koja ne ispunjavaju navedene uslove nećemo razmatrati.


U prilogu su i primjeri teorijskih pitanja sa prethodnih kolokvijuma (fajl "ETF M1 Vektori (teorijski dio ispita).pdf"), koji će takođe biti komentarisani na konsultacijama.

Dokumenti

Broj posjeta : 112