Elektrotehnički fakultet, 12.05.2019

Termin IV provjere znanjaČetvrta provjera znanja (test) će se održati u petak, 24.05.2019 godine sa početkom u 16h, sala 106.

Broj posjeta : 418