Elektrotehnički fakultet, 16.09.2019

Finalni rezultati u septembarskom ispitnom rokuU prilogu su dati rezultati ispita u septembarskom ispitnom oroku. Studenti treba da provjere upisane poene za sve provjere znanja i eventualne primjedbe prijave predmetnom asistentu na mail vladanra@ac.me najkasnije do četvrtak, 19.09.2019 godine do 10h. Nakon isteka ovog roka, korekcija prikazanih podataka neće biti moguća.

Dokumenti

Broj posjeta : 215