Elektrotehnički fakultet

Raspored baza podataka po grupama studenata
U prilogu je dat raspored naziva baza podataka (koje treba da se urade) po grupama studenata. Studenti iz različitih grupa mogu da zamijene mjesta u grupama, ukoliko su obije strane saglasne. Dvije grupe mogu i da zamijene baze, ukoliko su obije grupe saglasne.

Ukoliko studenti ne mogu da stupe u međusobni kontakt sa određenim kolegom/koleginicom radi zajedničkog rada, tada zadanu bazu mogu da rade samostalno, ili da se dvoje studenata koji su u kontaktu udruže radi izrade definisane baze. Pri tome dvije grupe studenata ne mogu raditi istu bazu podataka, o čemu će predmetni nastavnik voditi računa.

Pri ovome treba imati u vidu da će svaki student, bez obzira na to da li radi bazu podataka samostalno ili u grupi, biti obavezan da na usmenom dijelu ispita odgovori na pitanja koja se tiču izrade i rada baze. Usmeni ispit je eliminatoran, tj. ukoliko student ne zna nijedan odgovor na postavljena pitanja u vezi izrade i rada same baze podataka, ispit će se smatrati nepoloženim.

O svim izmjenama grupa/baza potrebno je obavijestiti predmetnog nastavnika na mail: vladanra@ac.me najkasnije do 06.03.2020 godine. Nakon isteka ovog termina izmjena grupa neće biti moguća.

Dokumenti

Broj posjeta : 351