Elektrotehnički fakultet, 21.02.2020

Raspored baza podataka po grupama studenataU prilogu je dat raspored naziva baza podataka (koje treba da se urade) po grupama studenata. Studenti iz različitih grupa mogu da zamijene mjesta u grupama, ukoliko su obije strane saglasne. Dvije grupe mogu i da zamijene baze, ukoliko su obije grupe saglasne.

Ukoliko studenti ne mogu da stupe u međusobni kontakt sa određenim kolegom/koleginicom radi zajedničkog rada, tada zadanu bazu mogu da rade samostalno, ili da se dvoje studenata koji su u kontaktu udruže radi izrade definisane baze. Pri tome dvije grupe studenata ne mogu raditi istu bazu podataka, o čemu će predmetni nastavnik voditi računa.

Pri ovome treba imati u vidu da će svaki student, bez obzira na to da li radi bazu podataka samostalno ili u grupi, biti obavezan da na usmenom dijelu ispita odgovori na pitanja koja se tiču izrade i rada baze. Usmeni ispit je eliminatoran, tj. ukoliko student ne zna nijedan odgovor na postavljena pitanja u vezi izrade i rada same baze podataka, ispit će se smatrati nepoloženim.

O svim izmjenama grupa/baza potrebno je obavijestiti predmetnog nastavnika na mail: vladanra@ac.me najkasnije do 06.03.2020 godine. Nakon isteka ovog termina izmjena grupa neće biti moguća.

Dokumenti

Broj posjeta : 287