Elektrotehnički fakultet, 13.08.2019

Termini ispita u septembarskom ispitnom rokuTermini ispita iz Tehnike visokog napona u septembarskom ispitnom roku su:

  • Utorak, 27.08., sala 018 u 11h
  • Utorak, 17.09., sala 018 u 11h.

Shodno Pravilima studiranja na osnovnim studijama, u prvom terminu ispita može se polagati samo završni ispit ili samo kolokvijumi (po Pravilima studiranja u istom terminu ne može oboje), dok se u drugom terminu može polagati samo završni ispit (očekivano je da student koji želi da polaže kolokvijume i ispit prvo polaže kolokvijume u prvom terminu, a zatim završni ispit u drugom terminu).

 

Broj posjeta : 176