Elektrotehnički fakultet, 31.01.2020

Konačni rezultati u januarskom ispitnom rokuU prilogu su dati konačni rezultati ispita u januarskom ispitnom roku. Studenti treba da provjere upisane bodove za sve oblike provjere znanja, i eventualne primjedbe prijave predmetnom nastavniku na mail: vladanra@ac.me najkasnije do 04.02.2020 godine do 10h. Nakon isteka ovog termina izmjena unijetih podataka neće biti moguća.

Dokumenti

Broj posjeta : 210