Elektrotehnički fakultet, 14.02.2020

Teme za specijalističke radove 2019/2020 kod prof. dr Vladana RadulovićaU prilogu je spisak tema za specijalističke radove kod prof. dr Vladana Radulovića kao mentora. Zainteresovani studenti imaju mogućnost da se kroz konsultacije bliže upoznaju sa zahtjevima izrade ponuđenih tema do 28.02.2020 godine.

Generalno, za svaku od tema kandidat dobija literaturu (za najveći broj tema literatura je na engleskom jeziku), koja treba da se prouči i na osnovu koje treba da se pripremi odgovarajući simulacioni model ili programski kod za proračune u okviru teme. Razvijene simulacije i programi će se primijeniti za analize uticajnih faktora i donošenje odgovarajućih zaključaka. Pisani dio rada se prirpema na osnovu teorijskog opisa (iz literature) i dobijenih rezultata sprovodenih analiza.

Studenti treba da se prijave za željene teme lično ili putem elektronske pošte na adresu vladanra@ac.me najkasnije do 28.02.2020 godine. U slučaju da se za istu temu prijavi dvoje ili više studenata prednost ima student koji je ostvario bolji indeks uspjeha tokom osnovnih studija. Zbog prethodnog, studenti imaju pravo da prilikom izbora tema odaberu više tema i definišu redosljed željenih tema kako bi se mogli kvalifikovati za neku od narednih tema po definisanom redosljedu, u slučaju da se za njihov prvi (ili neki kasniji) izbor teme prijavi i student sa većim indeksom uspjeha.

Konačni redosljed tema će biti objavljen nakon 28.02.2020 godine.

Dokumenti

Broj posjeta : 286