Elektrotehnički fakultet, 08.11.2018

Zadaci za pripremu kolokvijuma - ispravke 

Ispravljene su greške u zadacima 13, 14 i 21. Zahvaljujem se studentima koji su prijavili greške.

 

Dokumenti