Elektrotehnički fakultet

Raspored polaganja za 07.06.2021.
Grupe za polaganje popravnog kolokvijuma, integralnog i završnog ispita zakazanih za ponedjeljak, 7. juna 2021., su u prilogu.


Za dodatna pitanja u vezi sa rasporedom, obratite se predmetnom saradniku Isidori Stanković na e-mail isidoras@ucg.ac.me .

 

Studenti su u obavezi da kod sebe imaju indeks.

Tokom boravka u prostorijama Fakulteta, studenti su u obavezi da se pridržavaju mjera za sprečavanje širenja virusa COVID 19. Pravilno nošenje maske je obavezno tokom trajanja ispita, kao i dezinfekcija ruku prije i nakon ispita.

Dokumenti

Broj posjeta : 188