Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita iz predmeta Statistika, očekuje se da će studenti moći da: • pravilno interpretiraju osnovne statističke pojmove; • odaberu i primijene u konkretnom slučaju odgovarajuće statističke metode; • analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom statističkih metoda; • prate i razumiju stručnu i naučnu literaturu u kojoj su rezultati izraženi statističkim terminima i simbolima; • planiraju, realizuju i interpretiraju jednostavne istraživačke zadatke u kojima se koriste stečena znanja iz statistike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KARADŽIĆ
BOJAN PEJOVIĆ

Informacija o početku nastave

Nova objava - 08.09.2017 17:34

Nova objava - 23.06.2017 13:19