Vesna Karadžić


Vesna Karadžić
Šifra: 110206
Prezime i ime: Vesna Karadžić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTSpecijalisticke1ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU3 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMaster1EKONOMETRIJA II4 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTMaster1ISTRAŽIVAČKE METODE U BIZNISU4 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1MODELI VREMENSKIH SERIJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1MARKETING ISTRAŽIVANJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke1STATISTIKA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA1 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)Osnovne2STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne2BIZNIS STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2STATISTIKA3 x 20 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne2BIZNIS STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne2BIZNIS STATISTIKA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)Osnovne4STATISTIČKA ANALIZA VREMENSKIH SERIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5EKONOMETRIJA2 x 20 x 00 x 0
EFEKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)Osnovne6MODELI RASTA I TEHNIČKI PROGRES0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)Osnovne6PRIMIJENJENA ANALIZA TRAŽNJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)Osnovne7EKONOMETRIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)Osnovne8PRIMIJENJENA EKONOMETRIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Karadžić, V., Pejović, B.Tourism Demand Forecasting Using ARIMA ModelTransformations in Business & Economics
2014SCOPUS
Jacimovic Danijela, Karadžić VesnaHigher education reforms in Montenegro towards competitive and productive economy within the EU single market Actual Problems of Economics
Opširnije