STATISTIKA


Semestar: 2
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije položenog ispita iz predmeta Statistika, očekuje se da će studenti moći da: • pravilno interpretiraju osnovne statističke pojmove; • odaberu i primijene u konkretnom slučaju odgovarajuće statističke metode; • analiziraju i interpretiraju rezultate dobijene primjenom statističkih metoda; • prate i razumiju stručnu i naučnu literaturu u kojoj su rezultati izraženi statističkim terminima i simbolima; • planiraju, realizuju i interpretiraju jednostavne istraživačke zadatke u kojima se koriste stečena znanja iz statistike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VESNA KARADŽIĆ
BOJAN PEJOVIĆ