Semestar: 5
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Izmjeri (kvantifikuje) vrijednost osnovnih makroekonomskih agregata; 2.Opiše i analizira bazične makroekonomske probleme i međuzavisnosti na makro nivou; 3.Upotrijebi osnovne matematičke, statističke i ekonometrijske tehnike i alate u analizi makroekonomskih varijabli; 4.Kreira ekonometrijske modele na bazičnom nivou, u cilju analize i planiranja mjera makroekonomskih politika (fiskalna i monetarna politika); 5.Analizira i objasni osnovne strukturne međuzavisnosti na nacionalnom nivou.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA MIROTIĆ4x1
5S+8P
MAJA BAĆOVIĆ4x1
5S+8P

Ekonomska statistika-rezultati završnog ispita-13.01.2022.

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Rezultati kolokvijuma - Ekonomska statistika - 09.11.2021.

Kolokvijum

Materijal za predavanja - III nedelja nastave

Materijal sa predavanja odrzanih 27.09.2017.godine

Materijal sa predavanja odrzanih 26.09.2017.godine