Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMSKA STATISTIKA -   27.09.2017
  Materijal sa predavanja odrzanih 27.09.2017.godine
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA (4 godine, 240 ECTS kredita)-EKONOMSKA STATISTIKA -   26.09.2017
  Materijal sa predavanja odrzanih 26.09.2017.godine