KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
1S+3P
MILAN LAKIĆEVIĆ2x1
1S+3P

Drugi septembarski rok

Prvi septembarski rok

Raspored polaganja popravnog završnog ispita

Raspored polaganja završnog ispita

Raspored polaganja popravnih kolokvijuma

Raspored polaganja drugog kolokvijuma - promjena termina