KORPORATIVNA ANALIZA I KONTROLA


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ2x1
7S+1P
MILAN LAKIĆEVIĆ2x1
7S+1P