EKONOMIJA SAOBRAĆAJA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Razlikuje vidove i vrste saobraćaja, kao i ekonomsko-eksploatacione karakteristike pojedinih saobraćajnih grana; • Prepozna ekonomski značaj saobraćaja; • Objasni izraženu međuzavisnost između saobraćaja i ostalih privrednih djelatnosti u procesu razvoja; • Poveže naglašeni javni interes za funkcionisanje saobraćaja i neophodnost regulisanja saobraćajnog tržišta; • Obrazloži specifičnosti saobraćajnog tržišta; • Analizira savremenu saobraćajnu politiku, posebno saobraćajnu politiku Evropske unije; • Argumentuje potrebu liberalizacije i deregulacije saobraćajnog tržišta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MARTINOVIĆ2x1
35B+1S+1P
LJUBINKO DEDOVIĆ4x1
35B+1S+1P