Ljubinko Dedović

dr Ljubinko Dedović

redovni profesor | Ekonomski fakultet

Prof. dr Ljubinko Dedović Redovni profesor   Obrazovanje: Gimnazija (1978); Ekonomski fakultet (1982); Ekonomski fakultet u Beogradu - magisterijum (1987); Ekonomski fakultet u Beogradu - doktorat (1993); Kretanje u karijeri: Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici radi od 1983. godine, prvo kao istraživač, u Institutu za društveno-ekonomska istraživanja, a zatim kao nastavnik. Stručni saradnik (1983); asistent; naučni saradnik...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne3PRIVREDNI SISTEM3 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4PRIVREDNI SISTEM0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MARKETING USLUGA2 x 12 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6MARKETING USLUGA2 x 12 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne6MARKETING USLUGA2 x 12 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6EKONOMSKA POLITIKA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MARKETING USLUGA2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor