EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KONATAR4x1
35B+1P
2x1
35B+1P