STRATEGIJSKI MENADŽMENT


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ2x1
27B
PREDRAG IVANOVIĆ4x1
27B