RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA RACKOVIĆ2x1
45B
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ4x1
45B