Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da:  Opiše osnovne kategorije preduzetničkog poduhvata, kroz sposobnost uočavanja šansi, te kritički razvoj svjesti i personalni entuzijazam za bavljenje biznisom;  Diskutuje o osobinama i karakteristikama vlasnika biznisa (preduzetnika) i prepozna ključne poslove (zadatke) koje obavlja;  Sumira faktore biznis sredine (okruženja), kroz dimenzije nacionalnog, regionalnog i globalnog poslovanja (biznisa), te kros-kulturne sepcifičnosti;  Razlikuje prirodu poslovnih (biznis) šansi, izvore biznis ideja, metode za uočavanje šansi i načine donošenja biznis odluka;  Opiše inovaciju kao determinantu biznisa i analizira resurse neophodne za realizaciju biznisa;  Opiše model izrade biznis plana (formu i sadržaj za konkretnu ideju tj. preduzeće);  Klasifikuje opšte i specifične modele finansiranja biznisa, kao i moguće varijante u kreiranju biznisa, kroz svjetsku i nacionalnu praksu;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MELOVIĆ2x1
9P
DRAGANA ĆIROVIĆ2x1
9P

Rezultati nakon popravnog završnog dijela ispita

Rezultati nakon završnog dijela ispita

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

Ispitna pitanja za završni dio ispita

Plan rada - studijska 2023/2024.

Rezultati nakon popravnog završnog ispita