Dragana Ćirović


Dragana Ćirović
Šifra: 900590
Prezime i ime: Dragana Ćirović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne2BIZNIS0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne2BIZNIS0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3UPRAVLJAČKI IS0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3UPRAVLJAČKI IS0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3UPRAVLJAČKI IS0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3POSLOVNA ETIKA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3UPRAVLJAČKI IS0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3POSLOVNA ETIKA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4INFORMACIONI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4ELEKTRONSKO POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4ELEKTRONSKO POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6ELEKTRONSKO POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne6ELEKTRONSKO POSLOVANJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne6MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6PREDUZETNIŠTVO0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PREDUZETNIŠTVO0 x 04 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8UPRAVLJAČKI IS0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8E-POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije