Dragana Ćirović


Dragana Ćirović
Šifra: 900590
Prezime i ime: Dragana Ćirović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne2BIZNIS0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne2BIZNIS0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3UPRAVLJAČKI IS0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3UPRAVLJAČKI IS0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3UPRAVLJAČKI IS0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3POSLOVNA ETIKA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3UPRAVLJAČKI IS0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3POSLOVNA ETIKA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4INFORMACIONI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4ELEKTRONSKO POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4ELEKTRONSKO POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6ELEKTRONSKO POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne6ELEKTRONSKO POSLOVANJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne6MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne6MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6PREDUZETNIŠTVO0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PREDUZETNIŠTVO0 x 04 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8UPRAVLJAČKI IS0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MARKETING MENADŽMENT MALOG BIZNISA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8E-POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MENADŽMENT MEĐUNARODNOG POSLOVANJA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8INTERNET TEHNOLOGIJE I E-POSLOVANJE0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

09.12.2019

Menadžment Bijelo Polje-Upravljački IS

Termin polaganja I i II popravnog dijela (Excel i Power Point) - 09.12.2019 09:33


09.12.2019

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Upravljački IS

Termin polaganja popravnog I i II praktičnog dijela (Excel i Power Point) - 09.12.2019 09:30


09.12.2019

Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS

Rezultati polaganja II praktičnog dijela (Power Point) - 09.12.2019 09:28


09.12.2019

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Upravljački IS

Rezultati polaganja II praktičnog dijela (Power Point) - 09.12.2019 09:27


04.12.2019

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Upravljački IS

Rezultati kolokvijuma


04.12.2019

Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS

Rezultati kolokvijuma


04.12.2019

Primijenjene studije menadžmenta-Upravljački IS

Termini polaganja II praktičnog dijela (Power Point) - 04.12.2019 15:26


04.12.2019

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Upravljački IS

Termini polaganja II praktičnog dijela (Power Point) - 04.12.2019 15:22


03.12.2019

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Poslovna etika

Evidencija aktivnosti - 03.12.2019 20:05


03.12.2019

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovna etika

Rezultati II kolokvijuma (dio sa vježbi) - 03.12.2019 10:35


01.12.2019

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovna etika

Termin održavanja II kolokvijuma (dio sa vježbi) - 01.12.2019 13:18


29.11.2019

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Poslovna etika

Ažurirana evidencija aktivnosti studenata - 29.11.2019 18:27


Opširnije