Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita

01.02.2019


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Popravni zavrsni ispit

30.01.2019


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Rezultati popravnog kolokvijuma

10.12.2018


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Ispitna pitanja za zavrsni dio ispita

10.12.2018


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Rezultati kolokvijuma

26.11.2018


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Informacije i plan rada u studijskoj 2018/19. godini

10.10.2018


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Rezultati septembarskog ispitnog roka - II termin

07.09.2018


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Obavjestenje - septembarski rok - II termin

04.09.2018


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Rezultati septembarskog ispitnog roka - I termin

29.08.2018


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Zbirni rezultati nakon popravnog zavrsnog dijela ispita

22.01.2018


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Ukupni rezultati nakon zavrsnog dijela ispita

11.01.2018


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Ispitna pitanja za završni dio ispita

22.12.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Zbirni pregled rezultata u dosadašnjem dijelu semestra

20.12.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Rezultati drugog kolokvijuma

13.12.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Obavjestenje o drugom kolokvijumu

06.12.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Obavjestenje o terminu predavanja

20.11.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Rezultati prvog kolokvijuma

08.11.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Obavjestenje o prvom kolokvijumu

01.11.2017


Primijenjene studije menadžmenta-Preduzetništvo

Plan rada - 2017/18

26.09.2017