MENADŽMENT PROMJENAMA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELKO LOJPUR4x1
17B

Konačne ocjene

Rezultati

Rezultati

Predavanja