ORGANIZACIONO PONAŠANJE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
62B+12S+22P
MILORAD JOVOVIĆ2x1
62B+12S+22P

Konačni rezultati

Termin popravnog septembarskog roka

Rezultati nakon završnog ispita u II roku

Rezultati nakon završnog ispita

Rezultati kolokvijuma - popravni rok

Link za čas prezentacija 13h