ORGANIZACIONO PONAŠANJE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
41B+25S+27P
MILORAD JOVOVIĆ2x1
41B+25S+27P