POSLOVNE FINANSIJE


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna i imenuje ulogu i poslove finansijske funkcije. 2. Opiše vezu između finansijske i ostalih funkcija u preduzeću, kao i značaj finansijske politike. 3. Ocijeni finansijski položaj konkretnog preduzeća. 4. Analizira osnovne planske finansijske izvještaje i rizike preduzeća. 5. Planira i izvrši evaluaciju dugoročnih ulaganja primjenom statičkih i dinamičkih metoda

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVOVIĆ2x1
54B+6S+50P
ANA MUGOŠA2x1
54B+6S+50P

Važno obavještenje - 17.05.2020 21:05

ePredavanja - 12.05.2020 08:19

ePredavanja - 03.05.2020 22:40

ePredavanja - 27.04.2020 10:22

ePredavanja - 20.04.2020 16:25

Vazno obavjestenje - 15.04.2020 12:55