UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon sticanja diplome iz ekonomije, student/ica će moći da: • definiše pojam i razumije suštinu upravljačkog računovodstva; • prepoznaje i analizira ekonomske promijene koje su bitne menadžerima na različitim hijerarhijskim nivoima; • razumijete, objasnite i aktivno učestvujete u kreiranju izvještaja za menadžment; • razumije specifičnost informacija koje je potrebno distribuirati menadžerima da bi na osnovu toga planirali, donosili poslovne odluke, kontrolisali i upravljali. • razvija sposobnost kontruktivnog uvida i logičkog računovodstvenog razmišljanja i zna da isto znanja primijeni u praksi; • primijeni i formalno prikaže nova računovodstvena znanja u postojeće i novoosnovana privredna društva;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ FILIPOVIĆ2x1
4B+1S+2P
MILICA VUKČEVIĆ2x1
4B+1S+2P