Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kada student položi predmet trebalo bi da je u mogućnosti da klasifikuje finansijske institucije razlikovanjem potencijala i plasmana ovih institucija, sa naglaskom na banke, diskutuje o relativnom značaju bazičnih principa poslovanja banke, izračuna stope prinosa u bankarstvu, ilustruje bilans stanja banaka, procijeni opravdanost dopuštanja merdžera, vrednovanja i finansiranja bankarskog merdžera, opiše osnovne bankarske poslove prema zadatom kriterijumu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVOVIĆ2x1
3B+7S+30P
SLOBODAN LAKIĆ3x1
3B+7S+30P

Obavjestenje

Nova objava - 02.02.2024 12:06

Nova objava - 31.01.2024 13:05

Nova objava - 18.01.2024 12:32

Nova objava - 09.01.2024 12:48

Nova objava - 10.12.2023 14:16